top of page

DOEL

In het eerste geval

 

De Vzw heeft als doel om collega's die gekwetst zijn geraakt bij de uitoefening van hun beroep of tijdens het woon-werktraject financieel te helpen.

 

De medewerkers van de Vzw beslissen op eigen initiatief om over te gaan tot het verlenen van hulp.

Een aanvraag per mail kan eveneens ingediend worden bij de Vzw.

 

De aanvaarding van de hulp moet voldoen aan verschillende voorwaarden :

 

- Er moet voldoende saldo staan op de rekening van de Vzw.

- Er wordt rekening gehouden met de oorzaak en de ernst van het ongeval alsook de nood van de collega

 

Elke aanvraag moet verplicht unaniem gestemd worden alvorens de hulpverleningsaanvraag goedgekeurd kan worden.

 

De grootte van het bedrag van de hulpverlening wordt in overleg met alle medewerkers van de Vzw bepaald.

 

 In het tweede geval

Indien een collega bijvoorbeeld wenst een collecte te houden, of een verkoop waarvan de opbrengst voor een zieke of gekwetste politieman of vrouw is, kan de Vzw logistieke ondersteuning bieden.

 

De bankrekening, de internetsite of reclame behoren tot de middelen.

 

In dit geval moet er een aanvraag ingediend worden bij de Vzw.

 

Er wordt in geen geval gebruik gemaakt van de financiële middelen van de Vzw in dit geval.

 

Elke aanvraag kan per email overgemaakt worden.

bottom of page