SHOP

Envoi normal/classique = AUCUNE ASSURANCE, pas de remboursement, pas de second envoi de marchandise!

COLIS ou recommandé = Assurance incluse, renvoi de la marchandise (sous conditions)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gewoon verzending = GEEN VERZEKERING, geen terugbetaling, geen tweede verzending van goederen!

Pakket of aangetekende = Verzekering inbegrepen, tweede verzending (onder voorwaarden)

    MERCI pour le Support!

    THANKS for Support!
    BEDANKT voor de Steun

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon