SHOP

Envoi normal/classique = AUCUNE ASSURANCE, pas de remboursement, pas de second envoi de marchandise!

COLIS ou recommandé = Assurance incluse, renvoi de la marchandise (sous conditions)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gewoon verzending = GEEN VERZEKERING, geen terugbetaling, geen tweede verzending van goederen!

Pakket of aangetekende = Verzekering inbegrepen, tweede verzending (onder voorwaarden)

COMMANDE / BESTEL PATCH POLBRUNO 

= LIVRAISON FIN DECEMBRE 2022

= LEVERING EIND DECEMBER 2022

Livraison/Levering fin 12/2022